Fermierul Nadlacan Cooperativa Agricola

  • A fost înfiinţatã în decembrie 2015;
  • Baza legala: Legea 566/2004 a cooperației agricole cu modificările ulterioare.
  • Membri fondatori asociaţi initial: 8 fermieri.
  • Motivul (nevoia): nemultumirea fermierilor privind producerea si comercializarea slaba a cerealelor, plantelor tehnice si oleaginoase, precum si costurile ridicate la aprovizionarea cu inputuri, castiguri reduse;
  • Scopul:  îmbunătaţirea calităţii produselor, valorificare mai buna a acestora, aprovizioneaza eficienta cu inputuri, cresterea veniturilor;
  • Ȋn prezent: sunt 16 membri, însumănd 1600 ha, ~ 12% din totalul de teren arabil al Nãdlacului.
  • 3 dintre aceşti membri au fost nevoiţi să adere la cooperativă ca şi persoane fizice simple, datorită art. 4 alin. 2 din Legea Nr.566/2004 în care nu era prevazută Interprindera Individuală
  • Capitalul social al Cooperativei Agricole este de 24.000 lei.  

   Capitalul social este constituit din aport în numerar şi este format din 1500 de părţi sociale subscrise, fiecare cu o valoare nominală de 15 lei.

  • Cifra de afaceri ~ 1.000.000 euro

 

Consiliul de administraţie:

Format din 5 membri, care sunt aleşi prin vot secret de către Adunarea generală pe o perioada de 4 ani. Primii administratori au fost aleşi de membrii fondatori, astfel: 

 Preşedinte: Kelo Milan
 Membru: Borosovic Ioan 
 Membru: Marecek Alena-Adina
 Membru: Nagy Iuhasz Mihai Iaroslav
 Membru: Palyov Angela Maria

 

Membrii cooperatori: 

Borosvic Ioan "Borosevic" Persoana Fizica Autorizata
Bencovici P. Daniel Stefan Întreprindere Individuala
Bolohan Evelina Ioana
Kelo Milan "Eden Nadlac" Intreprindere Individuala
Nagy Iuhasz Daniela Alina PFA
Marecek Alena Adina
Nagy Iuhasz Mihai Iarsolav "Nagy Iuhasz Mihai"  Persoana Fizica Autorizata
Palyov Angela Maria  Persoana Fizica Autorizata
Kizur Camelia Violeta Speranta PFA
Ciaian Ioan "Ciaian Ioan"  Persoana Fizica Autorizata
Mocris Monica Gina II
Fabri Jaroslav  Persoana Fizica Autorizata
Porubski Ioan Dusan  Intreprindere Individuala
Roskos Stefan  Persoana Fizica Autorizata
Morgociu Dana  Persoana Fizica Autorizata
Madaras Andrei Intreprindere Individuala