Preocuparea noastră permanentă constă în dezvoltarea activității cooperativei și totodată să oferim sprijin tuturor mebrilor cooperatori.

 

În acest sens: 

  • În anul 2016 Fermierul Nădlăcan Cooperativa Agricolă a obținut, din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Avizul de recunoastere nr 255/29.09.2016 prin care i se conferă statutul de GRUP DE  PRODUCĂTORI. 
  • A fost achiziționat teren în vederea construirii unui spatiu de depozitate a produselor agricole (siloz), hală de depozitare și dotare cu cântar industrial. 
  • Cooperativa agricolă  a depus, până la finele anul 2017, 2 proiecte europene finanțare pe submăsura 4.1- Investiții în exploatații agricole respectiv 9.1-  Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol.